Trst, France Štiglic

5.4.2023

Vojno-politična drama Franceta Štiglica o partizanskem osvobajanju Trsta je bila v celoti posneta na Reki, saj tedanja politična situacija ni dovoljevala, da bi snemanje potekalo v Trstu. Avtor scenarija za film je bil pisatelj in politični delavec France Bevk, ki je intimno poznal čase osvobajanja Trsta in neposredno povojno situacijo v tem mestu, saj je bil leta 1945, ko se filmska zgodba dogaja, predsednik Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Primorsko in Trst. Kljub temu pa po velikemu uspehu filma "Na svoji zemlji" na drugi strani film "Trst" še zdaleč ni dosegel takšne gledanosti, saj si ga je v Ljubljani ogledala le tretjina gledalcev v primerjavi s slovitim predhodnikom.

"Trst" je bil sprva zasnovan kot film, ki je skušal tudi z avdiovizualnega vidika dobiti bitko za mesto Trst. Realnost pa je bila drugačna, saj je imel to smolo, da v času, ko je bil posnet, ni bil več aktualen, saj se je tedaj politična situacija zelo hitro spreminjala. Trst je bil namreč po pariški mirovni pogodbi dokončno italijanski in tako agitatorski motivi, da bi bil Trst spet jugoslovanski, niso imeli več smisla.

TRAILER