Projekt

Večletni projekt VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 / ORIENTE—OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025 usmerja pogled v raziskovanje življenja ob slovensko-italijanski meji.

Meja je pojem, s katerim največkrat označujemo delitev. Loči »nas« od »njih«, znano od neznanega, narode med seboj. A nas burna evropska zgodovina uči, da meje niso naravne prepreke, temveč prostori, ki se pogosto spreminjajo.a obenem ostajajo stičišča prehodov, izmenjav in srečevanj.

Partnerska mreža je zelo bogata in razvejana ter priča o kompleksnosti večletno zasnovanega projekta, ki želi skozi gibljive podobe in številne aktivnosti (simpozij, retrospektiva, razstava, produkcija publikacij in dokumentarnih zapisov, procesi restavriranja in digitalizacije ter didaktičnega gradiva) ovrednotiti našo skupno dediščino in jo prikazati tudi v mednarodnem prostoru. V sodelovanju s filmskimi arhivi kot so Archivio Storico Istituto Luce, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in številne kinoteke tako iz Slovenije, Italije in tujine, želi projekt predstaviti tudi dela, ki so bila v preteklosti širši javnosti težje dostopna.

Znotraj večletnega projekta VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025 bo leta 2025 organizirana mednarodna retrospektiva, s katero se bo v večjih evropskih mestih prek projekcij izbranih celovečernih filmskih klasik ter dokumentarnega arhivskega gradiva promoviral in premišljevall naš skupni čezmejni prostor. Večletni projekt je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in nadgrajuje vsebine, ki bodo znotraj EPICentra usmerjene v pripovedovanje burne preteklosti, zgodovine dvajsetega stoletja vzdolž slovensko-italijanske meje.