Raoul Pupo, Katja Hrobat Virloget: Vojna in mir, posledice za prebivalstvo

29.3.2023

Zgodovinar Raoul Pupo in antropologinja Katja Hrobat Virloget sta na Simpoziju Vzhod - Zahod Meja skozi film in zgodovino 2022, v zanimivem predavanju vsak s svojega strokovnega gledišča predstavila problematiko povojnega preseljevanja narodov na območju Istre, specifično politično situacijo, ter propagandne vzgibe vpletenih strani, ki so se odrazili tudi v sočasni filmski produkciji, tako v dokumentarnih, kot tudi v igranih filmih.

Raoul Pupo je tržaški zgodovinar in izredni profesor na Oddelku za politične in družbene vede Univerze v Trstu, ki je leta 1996 postal tudi član mešane italijansko-hrvaške in italijansko-slovenske zgodovinsko-kulturne komisije. Veliko publikacij je posvetil temi istrskega eksodusa in rekonstrukciji zgodovinsko-političnega dogajanja na Svobodnem tržaškem ozemlju, pri čemer je posebno pozornost namenil analizi v to situacijo vpletenega prebivalstva.

 

 

 

Katja Hrobat Virloget je arheologinja, etnologinja in kulturna antropologinja, ki službuje kot izredna profesorica in znanstvena sodelavka na Fakulteti za humanistične študije Univerze v Kopru. Kot strokovnjakinja se s t.i. eksodusom in posledičnimi priseljevanji v Istro ukvarja vse od svojega podoktorskega projekta iz leta 2012. Leta 2021 je svoje raziskovalno delo strnila v knjigi V tišini spomina - »Eksodus« in Istra. Avtorica se v monografski publikaciji skozi izkušnje in spomine različnih posameznikov sprašuje predvsem o prostovoljnosti migracij iz obalnih mest in širše Primorske po letu 1945. Pri tem pokaže, kako je bila tedanja »prostovoljna« odločitev v veliki večini družbeno-zgodovinsko, politično-ekonomsko in še kako drugače pogojena.